1. Organizatorem zajęć jest Rollub – lubelska szkółka rolkarska. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działalności jest Stankreacji Jan Stankiewicz, ul. Żelazowej Woli 14a/20, 20-853 Lublin NIP 712-286-07-30
 2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wszystkie podmioty związane z projektem RoLLub w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135 j.t.). W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez kontakt telefoniczny badź mailowy – dostępny na stronie www.rollub.pl/kontakt
 4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i podawana przed zajęciami. Na zajęcia można również zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji, jednak udział w nich uzależniony od ilości wolnych miejsc.
 5. Instruktorzy Rollub mają prawo do odmówienia możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod wpływem alkoholu lub narkotyków, osobom, które nie posiadają wystarczających umiejętności do wzięcia udziału w wybranych zajęciach, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym ten regulamin.
 6. Celem działalności szkółki jest szkolenie sportowe oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na rolkach i wrotkach.
 7. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za zajęcia według obowiązującego cennika.
 8. Ceny za lekcje podane są na stronie www.rollub.pl/cennik. Rollub zastrzega możliwość zmiany cennika.
 9. Jedna jednostka lekcyjna trwa 60 minut.
 10. Instruktor Rollub może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć telefonicznie lub mailowo.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  – bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom
  – kultury osobistej i zdyscyplinowania
  – przestrzegania niniejszego regulaminu
 12. Każdy z Instruktorów Rollub zobowiązany jest do:
  – posiadania własnego sprzętu
  – posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze)
  – zjawiania się na zajęcia punktualnie;
  – samodzielnego przygotowania do zajęć
 13. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
 14. Rollub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz w miejscu prowadzanie zajęć. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni lub bez opieki na terenie otwartym gdzie odbywają się zajęcia.
 15. W przypadku niedyspozycji instruktora, Rollub ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. Jeśli nieobecność instruktora jest zaplanowana, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach podczas zajęć.
 16. W przypadku małej liczby osób w grupie, Rollub ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
 17. Szkółka Rollub i jej Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
 18. Szkółka Rollub i jej Instruktorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
 20. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
 21. W celach promocyjnych Rollub możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.
 22. Wszyscy uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie, w rolkach oraz ochraniaczach – gotowi do jazdy. Czas poświęcony na przebranie się lub ubranie rolek nie będzie ekstra doliczany do godzin lekcyjnych, dlatego też zalecamy przychodzenie 15 minut przed czasem.
 23. Osoby, które zapisały się na zajęcia i nie mogą się na nich pojawić proszone są o odwołanie swojej obecności u instruktora prowadzącego w celu zwolnienia miejsca.