1. Postanowienia ogólne
Ochrona danych osobowych oraz zabezpieczenie osobistych informacji o klientach jest naszym najwyższym priorytetem. Korzystając z naszej strony internetowej akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Szkółki Rollub. Administratorem danych osobowych są:
– Stankreacji Jan Stankiewicz, Żelazowej Woli 14a/20, 20-853 Lublin, NIP: 712-286-07-30
– LH.PL SP. Z O.O. ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 30269364 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

2. Gromadzenie danych osobowych i ochrona
Dane osobowe Klienta Szkółki Rollub – takie jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gromadzone są przez Szkółkę w celu ułatwienia komunikacji z Klientami Szkółki. Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła ma wyłącznie Administrator. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez Szkółkę. Klient ma prawo w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania bądź skasowania. Przez dobrowolne podanie swoich danych osobowych w toku procesu zgłoszeniowego na zajęcia i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez Szkółkę Rollub.

Logi – Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w lh.pl

3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Wszelkie informacje osobiste, przekazane Szkółce przy świadczeniu usług lekcji jazdy na rolkach są chronione i traktowane jako poufne. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Podmiotom innym niż wymienione w zdaniu poprzedzającym dane Państwa nie będą udostępniane.

4. Pliki Cookie Strona www.rollub.pl generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o użytkownikach odwiedzających stronę i umożliwiają późniejsze rozpoznanie danego użytkownika przez serwer. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Stankreacji Jan Stankiewicz, Żelazowej Woli 14a/20, 20-853 Lublin, NIP: 712-286-07-30